0
Moaser Store
Moaser Store

درباره ما

Title Image

رسالت ما به عنوان طراح و سازنده در جامعه کنونی جایگزین کردن اشیاء با معنا و کاربردی به جای اشیاء صرفاً زیباست تا بتوانیم در زندگی مدرن شما جریان بهتر و مؤثرتری ایجاد کنیم.
ما در معاصرشاپ به دنبال خلاقیت و نوآوری هستیم ، تمرکز ما بر ارائه راه حل هایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده است. راه حل هایی که با قابلیت ها ، ترجیحات و نیازهای فرهنگی و هویتی مان مطابقت داشته باشد. وظیفه ما این است که با شناخت محدودیت ها و پیش بینی نیازها ، جواب های جدیدی خلق کنیم.
ما به دنبال تغییر هستیم و این می تواند خوب یا بد باشد. اما مهم این است که تغییر باید در مورد بهبود موقعیت ها و بهبود اوضاع باشد. این رویکرد ما برای سیاست‌گذاری و ارائه خدمات است. ما مصنوعات و خدماتی را ایجاد و ارائه می‌کنیم که توسط آن ها یک وضعیت ترجیحی و یک وضعیت آینده ، بهتر از وضعیت فعلی برای مخاطب ایجاد کنیم. چشم انداز ما این است که بتوانیم مبتکر دگرگونی در عادات زندگی روزمره و همچنین منبع قابل اعتمادی برای مفهوم زیبایی شناسی باشیم.
شعار ما در معاصر شاپ این است : « موضوع فقط تخصصه » و ما درصدد آن هستیم تا از تخصص طراحی و معماری خود و با قرار دادن خودمان به جای مخاطب و یادگیری هر چه بیشتر در مورد جامعه شناسی و روانشناسی جامعه ، احتمال خلق راه حل های مؤثر را افزایش دهیم و امیدواریم که ارزیابی شما از عملکرد و تخصص ما مثبت باشد.

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی شماره همراه خود را وارد نمایید